Tim
Foundation 

De Tim Foundation is in 2007 opgericht door de ouders (Andre en Nancy) van Tim Polderman.

Het doel van de stichting: Geld in te zamelen voor het onderzoek en ontwikkeling van het medicijn voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

Voor Tim kwam het medicijn helaas te laat en is hij overleden op 17 jarige leeftijd, 3 maart 2019. Door zijn Energiestofwisselingsziekte kon de dappere Tim lichamelijk bijna niets, terwijl hij verstandelijk wel 100% was. Ondanks overlijden van Tim, besloten ouders, bestuur en vrijwilligers om door te gaan met de Tim Foundation om het onderzoek naar medicijn voort te zetten. Voor Tim en zijn lotgenootjes.

De bestuursleden van de Tim Foundation zijn onbezoldigd en ontvangen geen enkele beloning. Daarbij worden directe kosten verband houdend met acties en evenementen zoveel mogelijk gedekt via sponsoring (zowel financieel als materieel) .

De Tim Foundation werkt samen met diverse stichtingen die zich ook inzetten voor strijd tegen (energie)stofwisselingsziekten.

Partners